POMOC w razie wypadku

KONTAKT

Pomoc w razie wypadku

 

  • po wypadku ważnym jest, żeby wszyscy biorący w nim udział zachowali spokój i opanowanie, tak żeby nie spowodować jeszcze większej szkody,
  • należy  zabezpieczyć miejsce wypadku, następnie jeżeli jest to konieczne udzielić poszkodowanym pierwszej pomocy i zawiadomic służby ratownicze i/lub policję.

 

 

  • numery rejestracyjne wszystkich biorących w wypadku pojazdów
  • nazwiska i adresy pozostałych kierowców
  • nazwy firm ubezpieczeniowych i numery  polis  pozostałych kierowców
  • nazwiska i adresy świadków
  • proszę wykonać zdjęcia miejsca wypadku i wszystkich  biorących w nim udział pojazdów
  • proszę sporządzić szkic wypadku

2017 © copyright all rights reserved